Camera quan sát (CCTV)

 • XEM TẤT CẢ
 • Camera Dome IR AVM 328B)

  Camera Dome IR AVM 328B

  Mã sản phẩm: AVM 328B
  Giá: 0 VND

 • Camera hồng ngoại AVM561)

  Camera hồng ngoại AVM561

  Mã sản phẩm: AVM 561
  Giá: 0 VND

 • Dome Hồng ngoại AVC-153P)

  Dome Hồng ngoại AVC-153P

  Mã sản phẩm: AVC 153P
  Giá: 0 VND

 • Camera AVC 169P)

  Camera AVC 169P

  Mã sản phẩm: AVC 169P
  Giá: 0 VND

 • Truyền hình vệ tinh

 • XEM TẤT CẢ
 • Truyền hình số ZTV-HD Box)

  Truyền hình số ZTV-HD Box

  Mã sản phẩm: ZTV E-CLASS: E1-1
  Giá: 2,990,000 VND

 • Truyền hình số VTC SD)

  Truyền hình số VTC SD

  Mã sản phẩm: VTC SH9
  Giá: 990,000 VND

 • Truyền hình K+ HD Premium)

  Truyền hình K+ HD Premium

  Mã sản phẩm: K+ HD Premium
  Giá: 1,800,000 VND

 • AVG Gói Cao Cấp)

  AVG Gói Cao Cấp

  Mã sản phẩm: AVG
  Giá: 1,500,000 VND

 • Báo trộm – Báo động

 • XEM TẤT CẢ
 • Trung tâm Báo động ESC 08W2)

  Trung tâm Báo động ESC 08W2

  Mã sản phẩm: ESC 08W2
  Giá: 0 VND

 • Trung tâm Báo động ESC 08W1)

  Trung tâm Báo động ESC 08W1

  Mã sản phẩm: ESC 08W1
  Giá: 0 VND

 • Trung tâm Báo động ESC 08P GMS)

  Trung tâm Báo động ESC 08P GMS

  Mã sản phẩm: ESC 08P GMS
  Giá: 0 VND

 • Trung tâm Báo động mạng kép ESC 110B-1C)

  Trung tâm Báo động mạng kép ESC 110B-1C

  Mã sản phẩm: ESC 110B-1C
  Giá: 0 VND

 • Máy chấm công - Đếm tiền

 • XEM TẤT CẢ
 • Máy chấm công ABM 10)

  Máy chấm công ABM 10

  Mã sản phẩm: Abrivision ABM 10
  Giá: 0 VND

 • Máy chấm công UMEI 5000)

  Máy chấm công UMEI 5000

  Mã sản phẩm: UMEI 5000
  Giá: 0 VND

 • Máy đếm tiền ZJ-5500C) 3150000

  Máy đếm tiền ZJ-5500C

  Mã sản phẩm: ZJ-5500C
  Giá: 3,250,000 VND

 • Máy đếm tiền Balion NH 202)

  Máy đếm tiền Balion NH 202

  Mã sản phẩm: BALION NH 202
  Giá: 0 VND

 • Tổng đài điện thoại (PABX)

 • XEM TẤT CẢ
 • Điện thoại KX-TS500)

  Điện thoại KX-TS500

  Mã sản phẩm: Panasonic TS500
  Giá: 190,000 VND

 • Tổng đài Panasonic KX 316)

  Tổng đài Panasonic KX 316

  Mã sản phẩm: KX TES824-316
  Giá: 6,783,000 VND

 • Tổng đài Panasonic KX 864)

  Tổng đài Panasonic KX 864

  Mã sản phẩm: KX-TDA100D-864
  Giá: 30,723,000 VND

 • Tổng đài Adsun FX 208)

  Tổng đài Adsun FX 208

  Mã sản phẩm: Adsun FX 208PC
  Giá: 1,800,000 VND

 • Sản phẩm Kỹ thuật số

 • XEM TẤT CẢ
 • Bút Camera Full HD)

  Bút Camera Full HD

  Mã sản phẩm: Camera Pen Y-9000
  Giá: 0 VND

 • Video Doorphone Commax)

  Video Doorphone Commax

  Mã sản phẩm: Commax CDV-50
  Giá: 0 VND

 • Video Doorphone Commax)

  Video Doorphone Commax

  Mã sản phẩm: CDV-71BQ
  Giá: 0 VND

 • Camera Oto SC 310 HD)

  Camera Oto SC 310 HD

  Mã sản phẩm: SC 310 HD
  Giá: 0 VND